Brandverzekering

Brandverzekering

Uw woningverzekering

Eén kortsluiting volstaat om in luttele tijd je woning te veranderen in een brandende toorts. Als dan blijkt dat die woning niet of slecht verzekerd was en dat je voor een gigantische kost moet opdraaien, kan je leven veranderen in een werkelijke hel.

Een brandverzekering betaalt je niet alleen een schadevergoeding bij brand, maar o.a. ook bij elektriciteitsschade, waterschade, storm en hagel,... Er zijn heel wat basisdekkingen, maar er zijn ook een aantal interessante betalende opties mogelijk!

De waarborg diefstal is als optie te onderschrijven. Je kan kiezen of je ook geld en juwelen mee wil dekken tegen diefstal.

Geld en juwelen? Kan niet bij alle maatschappijen gekozen worden.

Een extra zekerheid om de schadeveroorzaker te laten betalen. Of een zekerheid om de brandverzekeraar de volledige vergoeding waar je recht op hebt te laten betalen.

  • De rechtsbijstandsverzekeraar stuurt een correcte ingebrekestelling naar de schadeveroorzaker.
  • Dankzij de rechtsbijstand moet de brandverzekeraar een correcte vergoeding betalen voor alle schadeposten.

In sommige contracten zijn een zwembad of een tuin niet automatisch gedekt. Contacteer ons gerust om jouw contract na te laten kijken.

Staat je voertuig in de buurt van je woning geparkeerd en valt er door een hevige storm net een boom op? Bleef je auto/moto niet gespaard bij een brand in de garage? Dankzij de optie 'gestald voertuig' is er toch een schadevergoeding.

Terecht doe je er alles aan om dit risico te vermijden, maar dat is geen reden om onnauwkeurig te werk te gaan. Contacteer ons: de polis die wij voor jou zullen zoeken, is geen standaardproduct, maar beantwoordt tot in de kleine letters aan je eigen behoeften.

  • Uw verzekering aangepast aan uw behoeften.
  • Onafhankelijk verzekeringsmakelaar.
  • Geef uzelf een gerust gevoel.
  • Verzeker uw waardevolste eigendom.