Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een bedrijf bestaat uw aansprakelijkheid uit verschillende wetgevingen. Burgerlijk, strafrechterlijk, contractueel,... . Een kluwen dat wij mee helpen ontwarren en u ontlasten.

Uw werkman laat zijn ladder vallen op de voet van uw klant.

De boiler die u geplaatst hebt, valt een week later van de muur en de parket in de living van uw klant staat onder water.

De auto van een klant die u moet herstellen wordt beschadigd omdat u aan een andere auto een band aan het vervangen ben en hem laat vallen.

De kraan die u gehuurd hebt voor een bouwwerf valt om en de kraan is beschadigd.

Een architect maakt een berekeningsfout, de balk is te licht en de muur van de klant scheurt.

Er is brand in uw feestzaal zonder dat het uw fout is, er vallen gewonden.

Het huis dat je vijf jaar geleden bouwde, vertoont ernstige scheuren.

De aansprakelijkheid oplopen door vrijwilligers tijdens de uitvoering van de activiteiten als vrijwilliger voor uw organisatie en op weg naar en van de activiteiten.

Uw privé vermogen beschermen tegen mogelijke claims ten gevolge van een bestuursfout tijdens de uitoefening van uw mandaat.

  • Uw verzekering op maat.
  • Onafhankelijk verzekeringsmakelaar.