Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallen is één van de weinige echt wettelijk verplichte verzekering voor de lichamelijke schade van uw personeel tijdens een ongeval op het werk of tijdens het woon - werk verkeer. De verzekering kan uitgebreid worden met een dekking Privé Leven voor het personeel zodat ze ook thuis gedekt zijn voor lichamelijke ongevallen. En optioneel kunnen ook de patronale bijdragen verzekerd worden.

  • Onafhankelijk verzekeringsmakelaar.